Japo Express

4 Salmon Sashimi, 2 Tuna Sashimi, 4 Sake Avocado, 4 Maguro Avocado, 1 Salmon Nigiri and 1 Prawn Nigiri

16 pieces
€28.50
Quantity
Añadir
-

0

+

16 pieces: 4 Salmon Sashimi, 2 Tuna Sashimi, 4 Sake Avocado, 4 Maguro Avocado, 1 Eel Nigiri and 1 Prawn Nigiri

Allergens

  • · Crustaceans
  • · Dairy
  • · Fish
  • · Gluten
  • · Mustard
  • · Sesame
  • · Soy