TERMES I CONDICIONS D’ÚS

L'accés a aquest web implica el coneixement i acceptació de tots els termes i condicions d'ús.
Totes les relacions entre MONSTER SUSHI i els usuaris o clients d'aquesta web, que adquireixin els seus productes o contractin els seus serveis, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i estaran regulades sota aquestes condicions d'ús.
Tots els usuaris o clients que així ho desitgin, podran facilitar voluntàriament informació de caràcter personal. Les dades recollides s'utilitzaran i tractaran amb la finalitat de gestionar el lliurament de la seva comanda, si escau, així com informar, si així ho ha sol·licitat, sobre futures accions promocionals i publicitàries de la nostra empresa mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de correus electrònics i de missatges a través de qualsevol sistema, tractant-se dels mateixos en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal dins el marc establert per la legislació espanyola. Aquestes dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal dels quals és responsable MONSTER SUSHI, qui garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb la L.O. 15/1999, el client o usuari queda informat i dona el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers informatitzats propietat de MONSTER SUSHI i al tractament automatitzat dels mateixos amb les finalitats anteriorment esmentades.
L'accés als serveis, productes, continguts o el registre en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades personals existents en la nostra pàgina Web es realitzarà sota la més completa responsabilitat dels usuaris. En el cas que es tracti de menors d'edat o incapaços, es realitzarà a la total responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, i aquests en tot cas, acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant l'ús d'aquesta web. Igualment s'informa per part de MONSTER SUSHI de la impossibilitat de realitzar comprovacions sobre la veracitat i exactitud de les dades personals proporcionades, per la qual cosa recomana per als casos de tals actuacions que supervisin el procés de registre dels seus fills o tutelats. Si és el cas, MONSTER SUSHI gestionarà les sol·licituds derivades de l'exercici, pels pares o tutors, dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels menors o incapaços, sense perjudici que pot posar-se en contacte amb nosaltres per realitzar les advertències que consideri oportunes, per qualsevol dels mitjans ja referenciats. En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren sol·licitats.
L'usuari és responsable de l'exactitud de les dades subministrades i de les seves actualitzacions quan siguin necessàries. També és responsable de la confidencialitat de la seva contrasenya, comprometent-se a no divulgar-la i exonerant a MONSTER SUSHI de qualsevol ús fraudulent de les seves dades d'identificació.
Tots els usuaris, registrats o no, podran fer els seus pagaments en línia a través de la plataforma de pagament segura del BBVA i només els usuaris registrats podran beneficiar-se de: les opcions de pagament en efectiu o amb xec restaurant, els cupons de descompte, l'historial de les seves comandes sempre a mà, repetir les seves comandes amb un sol clic, guardar diverses adreces de lliurament, participar en sortejos, etc.
El client podrà realitzar la seva comanda seguint les indicacions de la web per aquesta finalitat. Totes les dades subministrades pel client en relació a la comanda com: la selecció d'articles, dia, hora i lloc de lliurament, són de la seva total responsabilitat. També seran subministrats pel client seus números de telèfon, per ser contactat per MONSTER SUSHI al moment del lliurament de la seva comanda. En el suposat cas que no es pugui contactar amb el client, MONSTER SUSHI es reserva el dret de retardar l'enviament de la comanda fins que sigui contactat o d'anul·lar-lo de ser impossible el contacte.
Tots els preus dels productes i el costos d'enviament, seran els que figuren a la web al moment de la realització de la comanda, reservant MONSTER SUSHI, el dret a modificar sempre que ho consideri oportú. Tots aquests preus s'indiquen en euros i inclouen l'IVA.
Les despeses d'enviament, visibles en tot moment per l'usuari al llarg del procés de comanda, seran afegits al import de la comanda i poden variar en funció de la zona de lliurament i del valor de la comanda.
No fem servir cap tipus de dada de targetes de crèdit, dèbit o una altra. Tots els pagaments amb aquests instruments es realitzen directament a la plataforma de pagament segura del BBVA i són ells els que duen a terme la transacció electrònica sota els més moderns protocols de seguretat.
MONSTER SUSHI es compromet a lliurar les comandes dins de la franja horària seleccionada pel client, en la mesura del possible. És important ressaltar que els caps de setmana en hora punta, amb pluja, amb esdeveniments esportius especials o altres raons de pes, podria haver-hi un petit retard en els lliuraments.
Tota raó de força major, sinistre, vaga o decisió administrativa que retardi, impedeixi o faci que el proveïment sigui desorbitat constitueix, mitjançant acord exprés, una clàusula de suspensió o d'extinció de les obligacions de MONSTER SUSHI, sense indemnització en benefici del client. En aquestes circumstàncies, s'eximirà al client, completa i automàticament, de les seves obligacions referents a la seva comanda.
MONSTER SUSHI es reserva el dret de modificar les zones de repartiment, els seus costos d'enviament o els imports de comanda mínim, sense previ avís.
En MONSTER SUSHI no es manegen estocs de productes en línia. Si algun article no estigués disponible en efectuar una comanda, el client serà informat perquè decideixi si ho canvia per un altre o si se li retorna el valor del producte que falta. En cas de canvi per un article de diferent valor, es regularitzarà qualsevol diferència a favor o en contra.
Totes les fotografies mostrades són de referència i es faciliten a títol indicatiu.
MONSTER SUSHI, creador del lloc web www.monstersushi.es, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual del mateix i cap usuari podrà copiar o descarregar part o la totalitat del seu contingut.
Per a qualsevol consulta pot contactar pel telèfon 93 218 5001 o escriure a [email protected]